ثبت دستورات و دسترسیها (cisco command logger)

با استفاده از این امکان میتوانید تمامی دستورات اعمال شده بر روی سوئیچها و روترهای Cisco رو به تفکیک نام شخص اعمال کننده، IP کامپیوتر وی، ریز دستور اعمال شده و زمان اعمال آن در نت بیل ثبت نمود. این قابلیت برای مدیران شبکه های بزرگ که چندین ادمین شبکه را مدیریت میکنند، جهت نظارت بر عملکرد آنها بسیار مفید است.

Comments are closed.