مستندات

افزونه پرداخت الکترونیک (شتاب) Netbill1.49MBPDF1390/04/21

عنوان حجم نوع تاریخ ایجاد
کاتالوگ سامانه جامع خدمات اینترنت پرسرعت (NetBill BroadBand Accounting) 600KB PDF 1390/12/16
بروشور خلاصه سامانه جامع مدیریت وامنیت کاربران شبکه (NetBill LAN Accounting & BW Shaping) 760.07KB PDF 1390/12/16
کاتالوگ سامانه جامع مدیریت و امنیت کاربران شبکه (Netbill LAN Accounting & BW shaping) 352.79KB PDF 1390/12/16
راهنمای ساخت انواع کانکشن برای اتصال به نرم افزار در ویندوز 7 1.90MB PDF 1393/03/30
راهنمای ساخت انواع کانکشن برای اتصال به نرم افزار در ویندوز XP 1.90MB PDF 1393/03/30
راهنمای نصب نرم افزار و نگهداری ورژن 5.0 NetBill 9.26MB PDF 1396/10/09
راهنمای نصب ورژن 4.0 نرم افزار Netbill 1.58MB PDF 1393/03/30
راهنمای مدیریت نرم افزار NetBill ورژن 4.0 6.56MB PDF 1393/03/30
راهنمای استفاده از WebService نرم افزار NetBill 1.12MB PDF 1399/12/26
راهنمای تنظیمات نرم افزار NetBill برای راه اندازی سرویس ADSL&Wireless 1.84MB PDF 1393/03/30
راهنمای تنظیمات نرم افزار NetBill برای Dialup& IN 2.00MB PDF 1393/03/30
راهنمای تنظیمات نرم افزار NetBill برای Voip 3.03MB PDF 1393/03/30
راهنمای تنظیمات نرم افزار NetBill برایLan Accounting 2.31MB PDF 1396/10/09
راهنمای نگهداری پایگاه داده ها نرم افزار NetBill 748.24KB PDF 1390/10/04
راهنمای تنظیمات میکروتیک HotSpot برای اتصال به نرم افزار NetBill 3.33MB PDF 1393/03/30
راهنمای تنظیمات میکروتیک VPN برای اتصال به نرم افزار NetBill 3.24MB PDF 1393/03/30
راهنمایی تنظیمات و نگهداری نرم افزار Netbill 764.02KB PDF 1392/10/01

Comments are closed.