مستندات

 

افزونه پرداخت الکترونیک (شتاب) Netbill1.49MBPDF1390/04/21

عنوان حجم نوع تاریخ ایجاد
بروشور خلاصه سامانه جامع خدمات اینترنت پرسرعت (NetBill BroadBand Accounting) 308.48KB PDF 1390/12/16
کاتالوگ سامانه جامع خدمات اینترنت پرسرعت (NetBill BroadBand Accounting) 355.07KB PDF 1390/12/16
بروشور خلاصه سامانه جامع مدیریت کاربران ویژه سرویس دهندگان اینترنت و تلفن (NetBill IntenetVoIP Accounting) 288.3KB PDF 1390/12/16
بروشور خلاصه سامانه جامع مدیریت وامنیت کاربران شبکه (NetBill LAN Accounting & BW Shaping) 760.07KB PDF 1390/12/16
کاتالوگ سامانه جامع مدیریت و امنیت کاربران شبکه (Netbill LAN Accounting & BW shaping) 352.79KB PDF 1390/12/16
راهنمای ساخت انواع connection برای اتصال به نرم افزار win7 -netbill 1.90MB PDF 1393/03/30
راهنمای ساخت انواع connection برای اتصال به نرم افزار winxp-netbill 1.90MB PDF 1393/03/30
راهنمای نصب نرم افزار NetBill 1.70MB PDF 1390/10/04
راهنمای نصب ورژن 4.0 نرم افزار Netbill 1.58MB PDF 1393/03/30
راهنمای مدیریت نرم افزار NetBill 6.56MB PDF 1393/03/30
راهنمای استفاده از WebService نرم افزار NetBill 1.12MB PDF 1395/10/01
راهنمای تنظیمات نرم افزار NetBill برای راه اندازی سرویس ADSL&Wireless 1.84MB PDF 1393/03/30
راهنمای تنظیمات نرم افزار NetBill برای Dialup& IN 2.00MB PDF 1393/03/30
راهنمای تنظیمات نرم افزار NetBill برای Voip 3.03MB PDF 1393/03/30
راهنمای تنظیمات نرم افزار NetBill برایLan Accounting 1.83MB PDF 1392/10/01
راهنمای نگهداری پایگاه داده ها نرم افزار NetBill 748.24KB PDF 1390/10/04
راهنمای تنظیمات میکروتیک HotSpot برای اتصال به نرم افزار NetBill 3.33MB PDF 1393/03/30
راهنمای تنظیمات میکروتیک VPN برای اتصال به نرم افزار NetBill 3.24MB PDF 1393/03/30
راهنمایی تنظیمات و نگهداری نرم افزار Netbill 764.02KB PDF 1392/10/01
راهنمای دستور nbconfig در Netbill 669.19KB PDF 1392/10/01
نمونه تنظیمات روترها برای ارتباط با نرم افزار Netbill 655.12KB PDF 1392/10/01

Comments are closed.